Údaje potřebné k úhradě tábora Haluzická hájenka 2019

  

Letošní tábor má kapacitu jen 80 dětí. O řádném přihlášení dítěte na tábor rozhoduje nejen zaslání přihlášky, ale i zaplacení buď celého poukazu, nebo alespoň zálohy 3.000,- Kč.

  

Peněžní ústav:                         Česká spořitelna

Číslo účtu:                                2059421319 / 0800

Variabilní číslo:                         rodné číslo dítěte

Cena poukazu:                         5 300Kč

 

brno-img   slatina-img   jmk-img
Činnost o.s. Templák je podporována
Statutárním městem Brno
městskou částí Slatina
Jihomoravským krajem