Údaje potřebné k úhradě tábora Haluzická hájenka 2023

  

Peněžní ústav:                         Česká spořitelna

Číslo účtu:                                2059421319 / 0800

Variabilní číslo:                         rodné číslo dítěte

Cena poukazu:                         7.000,- Kč

 

Zálohu 4.000,- Kč zaplaťte co nejdříve. Přihláška je platná až po uhrazení zálohy (nebo samozřejmě celé částky)

Doplatek uhraďte nejpozději do 31.5.2023.

brno-img   slatina-img   jmk-img
Činnost o.s. Templák je podporována
Statutárním městem Brno
městskou částí Slatina
Jihomoravským krajem