Zapsaný spolek TEMPLÁK z.s. (dříve Občanské sdružení TEMPLÁK) již od roku 2001 pořádá letní dětské tábory, aktuálně v areálu Haluzická hájenka, který provozuje DDM Ždánice. Vedle pořádání letního dětského tábora připravujeme pro děti i rodiče od roku 2007 i řadu aktivit během celého roku. Za možnost rozšířit naši činnost o celoroční aktivity vděčíme mimo jiné i podporám získaným jednak od městské části Slatina a dále od Statutárního města Brna a od Jihomoravského kraje.

Rok s naším sdružením již tradičně začíná lyžařským kurzem - nyní již týdenním, dále pořádáme vodácké víkendy, turistické a cyklistické víkendové pobyty, uklízíme lokalitu Stránské Skály v Brně a rok zakončujeme již tradiční drakiádou pro malé i velké.

Na všech těchto akcích se snažíme děti nejen bavit, ale i vzdělávat. Zejména v dětech budujeme pozitivní vztah k přírodě a sportu, snažíme se je vést ke zdravému životnímu stylu a k aktivnímu trávení volného času.

Všech akcí, s výjimkou letního tábora, se vedle dětí mohou účastnit i rodiče.

Letošní tábor "Haluzická hájenka 2023" je již zcela OBSAZEN.

Zapsaný spolek TEMPLÁK z.s. je potporován společností Brněnské komunikace a. s.

brno-img   slatina-img   jmk-img
Činnost o.s. Templák je podporována
Statutárním městem Brno
městskou částí Slatina
Jihomoravským krajem