Hned po příjezdu jsme se si ujasnili pravidla, co se smí a co nesmí v průběhu tábora. Seznámili jsme se s programem celotáborové hry a rozdělili jsme se do indiánských kmenů.

Vedoucí - ŠAMANI - nám předvedli scénku o třech prastarých indiánských osobnostech, šamanovi, náčelníkovi a bojovníkovi. Všichni jsou již dávno mrtví, všichni svými chybami způsobili nesmírné útrapy svým kmenům, a všichni tak nemohou dojít pokoje v indiánských "Věčných lovištích". Mi, děti, které jsme letos pod Templákem, jsme těmi, kteří jediní mohou tyto zoufalce spasit.

Po celou dobu tábora budeme za jednotlivé hry získávat postup v celotáborové hře, a pokud budeme šikovní, dojdeme do cíle - budeme moci poslední den tábora sami, s pomocí našich šamanů, připravit závěrečnou hru, a tak spasit ony tři zoufalce.

SNAD SE NÁM TO PODAŘÍ


PÁTEK

Ráno jsme hráli hru v lese, sbírali zprávu na lístečcích rozházených po zemi a z jejího textu nám bylo jasné, že hlavním úkolem je z našeho vedoucího „udělat“ ŠAMANA. Všichni byli krásní – Aleš, šaman 5 kmene však byl nepřekonatelný. Mezitím praktikanti vedení Pavlem stavěli Tee-Pee. Po tradičně chvíle v bazénu a potom odpolední program s oddílem. Po večeři jsme si připravili prezentaci našich kmenů a před i v tee-pee jsme ji ostatním předvedli.


SOBOTA

Druhý den dopoledne jsme měli program po oddílech, někdo tvořil, jiní pobíhali v lese… Po odpočinku nás čekal odpolední úkol – donést zprávu ke vzdálenému kmeni – jihoamerickým stavitelům chrámů. Všichni běželi, jen se z nás lilo – naštěstí se nelilo z nebe, bouřka přišla až po večeři . Večerní program to nenarušilo, protože byla diskotéka po malé a později pro velké.


NEDĚLE

Hned ráno jsme dostali úkol – postavit totem. Těžké bylo už jen najít zprávu rozstříhanou jako puzzle, jeden kousek stále chyběl… Nakonec všichni úspěšně našli, stavěli a obecně vzato MĚLI JSME 10 TOTEMŮ  Bazén jsme si pro dnešek museli odpustit, sice občas svítilo sluníčko, ale na koupání to nebylo. Po svačině byl oddílový program, takže směs různých her a tvoření. Abych nezapomněl. V poledním klidu měli děti možnost v jídelně zkoušet malování na obličej a výrobu z odpadního papíru, krásný workshop to byl. No a po večeři? Na základě zpětné zprávy, která nám přišla z kmene stavitelů jsme sháněli materiál jako dřevo, železo, kameny, cihly a zlato (papírové lístečky to byly) z nichž jsme pak skládali domy, chrámy …


PONDĚLÍ

Dopolední program byl po oddílech, takže jako pokaždé - někdo běhal, někdo tvořil, někdo dokonce hrál hry v řece :-)Po poledním klidu bylo pro děti připraveno divadlo - indiánská pohádka o Červeném líčku a kojotovi. Hned po ní nám divadelníci předvedli různé historické zbraně - i pušky dělali rány jako z děla, natož potom dělo samotné. Večer nám nejstarší oddíl připravil oheň a krásný program složený z drobných úkolů jako běh dvojic se svázanými nohami apod.

ÚTERÝ

Pátý den tábora začal divokým lovem zvířat v lesích nad táborem. Jednotlivá zvířata byla rychlá podle toho, kolik bodů jsme za ně mohli získat. Po třičtvrtě hodině zběsilého běhání a lovení zvířat, jsme se zcela vyčerpaní schladili v bazénech :-) Potom už jen oběd, polední klid s možností koupání a odpolední program s oddílem. Večer jsme si zkusili, jaké to je nevidět a muset se zavázanýma očima projít jednoduchou trasu s minimem úkolů a překážek. Každý kmen vedli 3 vidoucí, ostatní jsme měli zavázány oči. Myslím výborná zkušenost, i když nakonec všichni dostali do celotáborovky stejný počet bodů.

STŘEDA

Dnes dopoledne jsme se vrátili do školy. Tedy naštěstí jen do školy, kde jsme se snažili stát z učňů šamany. V lese pro nás bylo rozeseto na dvacet úkolů, které mohli plnit skupinky složené z předepsaných hodností (např. 1 zaklínač, 2 kouzelníci a 1 student), pokud se nám to povedlo, tak byl jeden ze zaklínačů povýšen na šamana. Úkoly to byly různé od jednoduchých jako jsou dřepy s výskokem, přes "napiš ze 3 dětí písmeno K" až po pyramidu 6 dětí. Odpoledne bylo s oddílem a po večeři jsme museli uklidit tábor, aby jsme mohli mít konečně delší diskotéku :-), končila ve 21.56 - tedy pro největší děti, menší šli spát dle potřeby dříve.

ČTVRTEK

Dopolední program byl s oddílem, počasí nám přeje, takže někdo byl u bazénů či v řece, nekdo v lese. V poledňím klidu bylo pro děti připraveno korálkování, spoustu výrobků Vám jistě děti přivezou domů. Odpoledne jsme stavěli tee-pea. Měli jsme stanovenou podmínku, že se do něj musí vejít alespoň jeden člen kmene - všichni více méně splnili, i když 6 kmen poněkud nedodržel termín na stavbu. První kmeny jsou za cílovou čarou, tak jejich náčelníci začínají vymýšlet závěrečnou hru tábora. Snad se nám podaří hru dobře nachystat a vysvobodit tak ty tři zoufalce.

PÁTEK

ráno nás čekal poslední těžký závod. Nejdříve stopovaná na okruhu asi 2km dlouhém a potom lov bizonů na hřišti. Sice jsme byli pořádně unavení během, i přes to jsme bizonů / vedoucích odtahali do svých "chýší" mnoho. Odpoledne byly oddíly a večer jsme hráli každý kmen malinké divadlo, kterým jsme měli vystihnout něco, co nás na táboře bavilo nebo co se nám líbilo. Byl veliký rozdíl mezi úvodními scénkami před 9 dny a dnešním krásným divadlem :-) Den končil opékáním špekáčků a nočními hrami některých oddílů.

SOBOTA

Ráno proběhl velký slavný zápas mezi dětmi a vedoucími. Po tvrdém boji nakonec vedoucí vyhráli 2:1 Byly sice občas slyšet hlasy, že to bylo cinklé a že rozhodčí špatně pískal - prostě takový běžný zápas naší nejvyšší fotbalové ligy :-) Čest poraženým. Odpoledne nás čeká závěrečná hra, potom balení a večer diskotéka.

No a zítra už odjezd z tábora

Přidávám odkazy na fotogalerii:

http://vild.rajce.idnes.cz/Tabor_pod_Templstynem_2016/

brno-img   slatina-img   jmk-img
Činnost o.s. Templák je podporována
Statutárním městem Brno
městskou částí Slatina
Jihomoravským krajem